Com es produeix un vidre Temperat?


En el procés de temperat el vidre s'escalfa a 620 ºC per de manera immediata refredar ràpidament mitjançant un ventilador d'aire. Aquest tractament tèrmic genera unes tensions en el vidre que li confereixen propietats d'alta resistència a l'impacte o possibles trencaments tèrmiques. En cas de trencament, la forma en què trenca el vidre temperat és en petits fragments, el que redueix el risc de danys. Aquest procés de temperat no canvia les propietats espectrofotomètriques del vidre. De vegades, en el vidre temperat es pot produir un trencament espontània a causa de les inclusions de sulfats de níquel. Per prevenir-les, es realitza el "Heat Soak Test", un test que simula les condicions de temperatura a la qual el vidre trencaria per aquest motiu. El vidre termoendurit es fabrica mitjançant un procés similar al del vidre temperat. En ambdós casos el procés de refredament es porta a terme de forma gradual i controlada. El vidre termoendurit per calor no es classifica com vidre de seguretat ja que posseeix un patró de ruptura similar al del vidre recuit ("float" tradicional). El seu ús és adequat en aplicacions subjectes a tensions tèrmiques, però que no exigeixin requisits de seguretat. També és apropiat per a usos que estan sotmesos a esforços mecànics més grans que els que suporta el vidre recuit, i menors que els que suporta un vidre temperat.

Pas 1: Tall de peces


El vidre, a PLF, Plateau longueur Fabrication, (6000mm x 3210mm aprox.), es talla segons les dimensions requerides.

Pas 2: Manufactura


El vidre temperat se sol utilitzar en aplicacions en les que el vidre va a suportar un alt esforç mecànic (per exemple en portes, panells laterals ...).
La manufactura dels cants del vidre, els forats, les osques etc, es porta a terme abans del procés de temperat, ja que després d'aquest no es pot realitzar.

Pas 3: Neteja


Cada panell es neteja acuradament sota condicions controlades per assegurar que cap impuresa altera la superfície del vidre.

Pas 4: Tractament tèrmic


Una vegada que el vidre és tallat a mida, manufacturat i netejat, s'escalfa en un forn fins a una temperatura de 620 º C, just per sobre del punt de fusió d'aquest material.

Pas 5: Procés de temperat


El vidre és refredat bruscament per mitjà d'un flux de turbines d'aire que fan que es contregui la superfície. El nucli intern del vidre triga més temps en refredar-se, el que dóna lloc a tensions de tracció permanent. La superfície adquireix la rigidesa abans que en les capes internes que encara es troben en estat plàstic, d'aquesta manera la superfície del vidre queda sotmesa a forces de compressió. Aquest procés confereix al material resistències mecàniques i tèrmiques molt superiors a les que té un vidre sense temperar.

Pas 6: Etiquetatge, embalatge i transport


Les etiquetes amb tots els detalls de la comanda es col.loquen una vegada que el vidre temperat està acabat.
Per a una millor manipulació i transport del mateix se sol posar sobre cavallets especials per a aquest ús.

Aplicacions


Façanes
Portes
Mampares de dutxa
Baranes