Vidres antifoc


L’objectiu principal del vidre antifoc consisteix a retardar al màxim la propagació d'incendis entre diferents espais, incorporant la tecnologia més puntera del mercat.
Aquest tipus de vidre es pot aplicar sobre diferents construccions: façanes, elements d'interior, lluernes i sòls trepitjables, proporcionant a més de la resistència necessària contra l'incendi, una aparença sòlida.
A més del seu caràcter multifuncional aquest vidre permet introduir un element innovador en qualsevol estructura que li confereix un aspecte modern i actual.

Vidre temperat
Vidre laminat