Com es produeix un vidre Laminat?


El vidre laminat es compon de 2 o més fulles de vidre i làmina/s intermèdia/s. Aquesta làmina intermèdia de polivinil butiral (PVB) pot tenir carácteristicas de disseny o control acústic. Així mateix es pot triar el color de la composició. Tot això s'uneix en un procés físic que barreja calor i pressió. El gruix estàndard d'una capa intermèdia de butiral és de 0,38 mm, encara que es poden utilitzar altres. Una vegada segellat el vidre laminat es comporta com una unitat.
El vidre "float", termoendurit o temperat pot ser utilitzat individualment o com a component del vidre laminar.

Pas 1: Preparació


El vidre laminat es pot produir, bé en dimensions estàndard o bé en mesura fixa segons les especificacions del client.

Pas 2: Neteja

Cada vidre es neteja acuradament sota condicions controlades per assegurar que cap impuresa alteri la seva superfície.

Pas 3: Laminat


El vidre i el butiral s'uneixen en una sala especial (sala blanca) amb condicions de neteja, humitat i temperatura controlades.
El nombre i gruix de cada component es pot variar per elaborar un producte final amb diverses característiques que resolguin requisits específics de seguretat i estètica.

Pas 4: Calandratge


El sandvitx de vidre més PVB s'introdueix a la calandra on s'escalfa el vidre aproximadament a 80 º C (punt de fusió del PVB). Posteriorment s'elimina l'aire restant entre els panells i es realitza el primer segellat.
L'aspecte visual de la capa intermèdia de PVB canvia de translúcid a semi-transparent.

Pas 5: Autoclau


Per aconseguir una perfecta adhesió entre el vidre i les capes intermèdies, els materials s'introdueixen en un autoclau. Això permet la unió final de les unitats de vidre sota condicions controlades de temperatura i pressió.

Pas 6: Etiquetatge, embalatge i transport


Les etiquetes amb tots els detalls de la comanda es col.loquen una vegada que està acabat el vidre laminat.
Per a una millor manipulació i transport se sol posar sobre cavallets especials.

Aplicacions


Sòls i escales
Baranes
Mampares
Lluernaris
Escales