Com es produeix una Serigrafia?


El vidre serigrafiat es produeix dipositant pigments sobre la superfície del vidre. Aquesta tècnica es pot realitzar bé a través de pintura per corró (per colors sòlids) o bé a través d'impressió per pantalla (per plantilles i dissenys fets a mida). Els pigments minerals es vitrificar a la superfície del vidre a través d'un procés de temperat. Els pigments de pintura utilitzats per a aquest procés no contenen components com plom, mercuri, cadmi, crom ... molt perjudicials per al medi ambient.

Pas 1: Tall del vidre


El vidre, a PLF, Plateau longueur Fabrication, (6000mm x 3210mm aprox.), Es talla segons les dimensions requerides.

Pas 2: Cairejat i rentat


Com que el vidre serigrafiat es tempera després del dipòsit i assecat dels pigments, és crucial que tot procés, inclòs el treball en els cants i els forats, es faci abans del temperat d'aquest material.
Un cop temperat, no es pot realitzar cap manufactura.

Pas 3: Neteja


Cada panell es neteja acuradament sota condicions controlades per a així assegurar que cap impuresa alteri la superfície del vidre.

Pas 4: Serigrafiat


Els pigments minerals especials es dipositen sobre la superfície del vidre mitjançant impressió per pantalla tant per cobrir la superfície total com per plantilles i dissenys fets a mida. També hi ha la possibilitat d'utilitzar la tècnica del rodet, en aquest cas el percentatge de cobertura és del 100%.
Posteriorment s'introdueix en un forn d'assecat per eliminar la humitat i els dissolvents volàtils que s'evaporen.

Pas 5: Procés tèrmic


El vidre pintat i assecat s'escalfa en un forn fins a una temperatura de 620 º C, per sobre del punt de fusió del vidre.

Pas 6: Procés de Temperat


El vidre és refredat bruscament per mitjà d'un flux de turbines d'aire que fan que es contregui la superfície. El nucli intern del vidre triga més temps a refredar, el que dóna lloc a tensions de tracció permanent. La superfície adquireix la rigidesa abans que les capes internes que encara es troben en estat plàstic, d'aquesta manera la superfície del vidre queda sotmesa a forces de compressió. Aquest procés confereix al material resistències mecàniques i tèrmiques. Durant el procés de temperat, els pigments minerals es van vitrificar sobre la superfície del vidre, aportant al producte final una excepcional durabilitat i estabilitat en el color.

Pas 7: Etiquetatge, embalatge i transport


Les etiquetes amb tots els detalls de la comanda es col.loquen un cop el vidre serigrafiat està acabat.
Per a una millor manipulació i transport, el vidre serigrafiat se sol posar sobre cavallets especials.
També es pot demanar transport en caixes de fusta.

Aplicacions


Façanes
Mampares de dutxa