Altres


Un cop tallat, el vidre pot ser manufacturat per millorar les seves prestacions, o personalitzar, segons l'estil requerit.
Hi ha molts processos diferents de manufactures que s'indiquen a continuació:

1. Manufactura de Cantos


El canto "viu" del vidre pot ser tractat amb diferents acabats: aresta abatuda, canto polit industrial, bisell i canto polit brillant.

2. Formes, trepants i osques o encaixos.


Segons els requisits de disseny és possible tallar el vidre amb diferents formes trapezoïdals o corbes.
També es poden realitzar en ell forats i diferents osques o encaixos, per exemple en el cas d'aplicacions en portes.

3. Vidre lacat


El vidre lacat, amb color i d'aparença opaca, es fabrica dipositant una laca en una de les superfícies del vidre.
El vidre lacat s'utilitza per a aplicació en interiors.

4. Miralls


Els miralls es produeixen dipositant, mitjançant polvorització, diferents capes d'elements metàl.lics, entre ells plata, i protegint després amb diverses capes de pintures molt resistents tant a l'abrasió com a la humitat.

5. Vidre Imprès


El vidre imprès es fabrica a la sortida del forn mitjançant impressió per corró.
Al tractament de la superfície se li apliquen diferents textures segons l'àmplia gamma de productes de Vicamara.

6. Vidre Satinat


El procés per setinar o matear un vidre de manera total o parcial es realitza amb un àcid i mitjançant un tractament químic en la superfície del vidre. El primer pas és el rentat de la peça en la rentadora, després s'asseca mitjançant bufat i es passa per una cortina per afegir l'àcid, després d'aquest pas es procedeix de nou a la seva neteja i assecat.