Miralls


El mirall a més de permetre reflectir la imatge, s'utilitza actualment amb fins decoratius i estètics.
En molts casos en la decoració d'una cambra de bany els miralls compensen una manca de llum i d'espai.
També poden complir una funció d'exhibició o constructiva en centres d'oci i esportius, botigues, grans magatzems ...
La composició d'un mirall permet gran versatilitat pel que fa a dimensions i formes. La seva aplicació al costat dels usos anteriors permet revestiments de parets, pilars, bigues o sostres, a més de mobiliari com portes o mobles.

Altres