Baranes


Les baranes de vidre es len en aplicacions on cal protegir la gent en un espai segur (sòl) d'un altre que no ho és.
També es poden utilitzar amb altres finalitats com a zones on hi ha grans diferències de nivell i els límits no estan ben definits.
En tots aquests casos és aconsellable utilitzar un vidre de seguretat, per dotar de la major protecció a les persones que habiten i transiten aquests espais.
La Veneciana de Saint-Gobain compta amb vidres de seguretat que s'adapten a qualsevol tipus d'obra i aplicació.

Vidre Temperat
Vidre Laminat
Serigrafia
Altres