Moble


Els dissenyadors de mobles i els arquitectes d'interiors opten en moltes ocasions per l'elecció de vidre per a la composició dels seus dissenys.
El vidre és un element amb gran versatilitat estètica apte per utilitzar-se en conceptes innovadors combinat amb fusta o altres materials.
Els tractaments superficials i de color, que es poden aplicar al vidre, aconsegueixen que el mobiliari transmeti una imatge d'alguna cosa exquisit i elegant o informal i colorista.

Vidre Temperat
Altres