Lluernaris i Marquesines


Els lluernaris de vidre s'empren habitualment per cobrir les àrees centrals dels edificis amb la qualitat de permetre el pas de la llum natural.
El vidre col.locat en aquest tipus d'aplicacions ofereix avantatges com el control tèrmic, la reducció de la transmissió lluminosa i per tant de la calor, tot això amb l'aïllament tèrmic reforçat. Quan s'utilitza el vidre en terrats és convenient, quan no obligatòria que, per motius de seguretat, es recorri a una solució laminar. Això significa que en cas de fractura de la peça, les restes de vidre queden adherits a la capa intermèdia (PVB), la qual cosa redueix la probabilitat de causar una lesió.
També hi ha una solució autonetejadora, molt aconsellable per al manteniment d'aquestes zones tan difícils de netejar.

Doble Envidrament
Vidre Temperat
Vidre Laminat