Façanes


Les façanes dels edificis tenen la funció primària de protegir-los de qualsevol agent exterior. Encara que també tenen una funció estètica que es materialitza en la pell que recobreix l'edifici en part o totalment.
Els edificis poden tenir façanes d'una pell exterior o doble pell (una exterior i altra interior). En ambdós casos la col.locació d'algun dels diferents vidres de la gamma Vicamara permet no només cobrir les necessitats d'aïllament tèrmic reforçat durant les estacions més fredes, sinó que a més s'aconsegueix una protecció contra la radiació solar en les estacions més caloroses. Això al seu torn implica un estalvi d'energia tant en els sistemes de calefacció com d'aire condicionat, amb l'avantatge final de la protecció del medi ambient.
La façana d'un edifici és la imatge que projecta a l'exterior, el vidre permet que la combinació de característiques tant funcionals com de disseny sigui una barreja perfecta. Vidrios de Cámara compta amb una àmplia gamma de productes i solucions, tant en monolític com en doble envidrament. Aquestes satisfan totes les exigències tècniques, estan dissenyades en línia amb les tendències arquitectòniques actuals, ia més s'ajusten a la normativa exigida pel nou CTE (Codi Tècnic de l'Edificació)

Doble Envidrament
Vidre Temperat
Vidre Laminat
Serigrafies